Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Czytaj dalej

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Czytaj dalej

Rozkaz L. 11/2003

Opole, 28 września 2013 r.

Rozkaz L. 11/2003

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/2013 z dnia 26.09. 2013 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że na zbiórkach wyborczych hufców i rejonów hufców w Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz Opolskiej ZHP wybrano na delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP Druhny i Druhów:

Chorągiew Opolska ZHP:

– pwd. Łukasz CZARNECKI,

– phm. Magdalena LENARTOWICZ,

– phm. Anna NARLOCH,

– phm. Jan SZCZEPANIK

11.3. Pochwały

Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie,

w dniach 14-18 sierpnia 2013 r., III Zlotu Kadry ZHP, następującym Druhnom i Druhom:

– phm. Magdalenie MARECIK – Chorągiew Opolska

  1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 W związku z przyjęciem przez komendę Hufca ZHP Brzeg rezygnacji hm. Jerzego Sobczuka z funkcji komendanta hufca, wyznaczam z dniem 30 czerwca 2013 r. pełnomocnikiem ds. Hufca ZHP Brzeg phm. Dariusza Drankowskiego w terminie do dnia wyboru nowych władz statutowych.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, o wynikach zbiórki wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP w celu wyboru delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP. Delegatami Chorągwi Opolskiej ZHP wybrani zostali:

– pwd. Łukasz Czarnecki,

– phm. Magdalena Lenartowicz,

– phm. Anna Narloch,

– phm. Jan Szczepanik

1.2.2 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

–         Uchwała_85_I_2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 06.09.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Brzeg

–         Uchwała_86_I_2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 06.09.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Głubczyce

1.2.3 Informuję o uchwałach chorągwianej komisji rewizyjnej:

–         Uchwała Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Opolskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego za rok 2012

–         Uchwała Nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2012

1.1.4 Informuję, iż w związku z przyjęciem przez komendę Hufca ZHP Brzeg rezygnacji hm. Jerzego Sobczuka z funkcji komendanta hufca, wyznaczyłem z dniem 30 czerwca 2013 r. pełnomocnikiem ds. Hufca ZHP Brzeg phm. Dariusza Drankowskiego z terminem do dnia wyboru nowych władz statutowych.

2. HUFCE

2.4. Zwolnienia komendantów hufców

2.4.1. Podaję do wiadomości uchwałę komendy Hufca Brzeg nr 2/I/2013 z dnia 30.06.2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji komendanta i skarbnika hufca i zwolnieniu z funkcji komendanta Hufca Brzeg hm, Jerzego Sobczuka z dniem 30 czerwca 2013 roku. Dziękuję za wkład pracy włożony w działanie hufca.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Rozwiązuję komendę III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP w składzie:

– phm. Magdalena Lenartowicz – komendant zlotu

– pwd. Małgorzata Lenartowicz – z-ca komendanta zlotu ds. programowych

– Tomasz Gryczka – skarbnik zlotu.

Dziękuję za wkład pracy włożony w organizację zlotu.

4.1.2. Rozwiązuję komendę III Regionalne Integracyjnego Zlotu Nieprzetartego Szlaku w składzie:

– phm. Mariusz Sputo – komendant zlotu,

– Beata Garncarz – z-ca komendanta zlotu ds. programowych

– hm. Krzysztof Pędziwiatr – z-ca komendanta zlotu ds. organizacyjnych.

4.1.3. Zwalniam komendantów podobozów III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP w składzie:

– hm. Beata Berger – komendantka podobozu zuchowego,

– pwd. Adam Panczocha – komendant podobozu harcerskiego,

– phm. Magdalena Marecik – komendantka podobozu wędrowniczego.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1.1. Zwalniam hm. Adama Mazgułę z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Nysa w Janowie w terminie 19.07 – 2.08.2013 r.

8.1.2. Zwalniam phm. Grzegorza Nowałkę z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Praszka w Białym Brzegu w terminie 7.07 – 19.07.2013 r.

8.1.3. Zwalniam hm. Jacka Kaflowskiego z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Opole-miasto w Mielnie-Unieściu w terminie 4.08 – 19.08.2013 r.

8.1.4. Zwalniam hm. Grażynę Orzechowską z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Krapkowice w Pobierowie w terminie 12.07 – 26.07.2013 r.

8.1.5. Zwalniam druhnę Bogusławę Domino-Pawelec z funkcji komendantem obozu harcerskiego Hufca Niemodlin w Poroninie w terminie 20.07 – 31.07.2013 r.

8.1.6. Zwalniam hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta obozu zagranicznego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle w Heilbronn koło Leingarten (Niemcy) w terminie 24.07 – 5.08.2013 r.

8.1.7. Zwalniam hm. Joannę Moskal z funkcji komendanta obozu zagranicznego Hufca Namysłów w Nebelschutz (Niemcy) w terminie 22.07 – 3.08.2013 r.

8.1.8. Zwalniam druhnę Barbarę Pyrek z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Szczepu „Czarnej 13” z Hufca Brzeg w Rygolu w terminie 7.07 – 25.07.2013 r.

8.1.9. Zwalniam hm. Artura Ośko z funkcji komendanta Obozu Wędrownego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Bieszczadach w terminie 26.08 – 1.09.2013 .r

8.1.10. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji kierownika półkolonii Hufca Kędzierzyn-Koźle w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 12.08 – 16.06.2013 r.

8.1.11. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji kierownika półkolonii „Lato w Mieście” ( II Turnus) Hufca Kędzierzyn-Koźle w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 19.08 – 23.08.2013 r.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały

13.2.1. Udzielam pochwały i dziękuję instruktorkom i instruktorom Hufca ZHP Opole-Miasto za organizację Święta Pieczonego Ziemniaka.

13.2.2. Udzielam pochwały i dziękuję Szczepowi Czarnej 13 za pomoc w organizacji V Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej phm. Magdalenie Lenartowicz z datą ważności do dnia 28 września 2016 roku.

15. Inne

15.1. Na wniosek szefa Harcerskiej Szkoły Ratownictwa przyznaję odznakę „Instruktor HSR” druhnom i druhowi:

– Justynie Pustelnik – Hufiec Opole – Miasto,

– Gabrieli Moskal – Hufiec Opole – Miasto

– Oskarowi Waszkiewiczowi – Hufiec Opole – Miasto

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 8/2013 z dnia 07.09.2013 r. w punkcie 14.2.2. podano błędne dane. Było: hm. Maciejowi Pawłowi Bandurskiemu z Hufca Kędzierzyn-Koźle, powinno być: hm. Pawłowi Maciejowi Bandurskiemu z Hufca ZHP Nysa

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account