Rozkaz L. 10/2013

Opole, 22 września 2013 r.

Rozkaz L. 10/2003

Druhny i Druhowie!

Za nami 3 dni III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP. 3 dni przeżytych przygód, intensywnych wrażeń, przełamywanych granic, spotkań z przyjaciółmi z całej chorągwi. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas był dla Was nie tylko źródłem przyjemności i dobrej zabawy, ale też źródłem inspiracji i okazją do zaczerpnięcia energii na cały następny rok. Dziękuję Wam za wspólną wędrówkę „Za horyzont”.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Mianuję z dniem 20.09.2013 r. komendantów podobozów III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP:

– hm. Beatę Berger – komendantem podobozu zuchowego,

– pwd. Adama Panczochę – komendantem podobozu harcerskiego

– phm. Madalenę Marecik – komendantem podobozu wędrowniczego

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały

13.2.1. Udzielam pochwały i dziękuję komendzie III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP w składzie:

– phm. Magdalena Lenartowicz – komendant zlotu,

– pwd. Małgorzata Lenartowicz – z-ca komendanta zlotu ds. programowych

– Tomasz Gryczka – skarbnik zlotu

13.2.2. Dziękuję i udzielam pochwały Komendzie III Regionalnego Integracyjnego Zlotu Nieprzetartego Szlaku w składzie:

– hm. Mariusz Sputo – komendant zlotu,

– Beata Garncarz – z-ca komendanta zlotu ds. programowych,

– hm. Krzysztof Pędziwiatr – z-ca komendanta zlotu ds. organizacyjnych.

13.2.3. Dziękuję i udzielam pochwały hm. Beacie Berger – komendantce podobozu zuchowego w czasie III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP – za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie zlotu.

13.2.4. Dziękuję i udzielam pochwały pwd. Adamowi Panczosze – komendantowi podobozu harcerskiego w czasie III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP –  za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie zlotu.

13.2.5. Dziękuję i udzielam pochwały phm. Magdalenie Marecik – komendantce podobozu wędrowniczego w czasie III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP – za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie zlotu.

13.2.6. Dziękuję i udzielam pochwały dh. Łukaszowi Kolankowi – szefowi drużyny sztabowej

III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP.

13.2.7. Dziękuję i udzielam pochwały drużynie sztabowej III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP składającej się z przedstawicieli drużyn z Hufca Opole-miasto:

– 21 DSH „Horyzont”

– 30 DSH „Feniks”

– 8 DW „Czogori”

13.2.8. Dziękuję i udzielam pochwały IV Szczepowi „Pasieka” im. Szarych Szeregów za wielkie zaangażowanie i pomoc w organizację III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP..

13.2.9. Dziękuję i udzielam pochwały 14 DH „Zadyma” z Grodkowa – drużynie sztabowej III Regionalnego Integracyjnego Zlotu Nieprzetartego Szlaku.

13.2.10. Dziękuję i udzielam pochwały pwd. Karolinie Dzierżgwie za przygotowanie i koordynację wspólnych zajęć podczas zlotu.

13.2.11. Dziękuję i udzielam pochwały Inspektoratowi Ratowniczemu Chorągwi Opolskiej ZHP za pełnienie wzorowej służby medycznej podczas zlotu.

13.2.12. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie programu zlotu, w szczególności obsłudze gry zlotowej i prowadzącym warsztaty zlotowe.Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz