Rozkaz L.1/ 2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Opole, 31 styczeń 2010r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

 
Rozkaz L. 1/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zatwierdzam Regulamin Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
Regulamin stanowi załącznik nr 1.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję z dniem 12.01.2010 r. komendę Zimowej Akcji Szkoleniowej w następującym składzie:
hm. Artur Ośko – komendant kursu,
hm. Elżbieta Pojasek -Ośko
phm. Joanna Moskal

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.12.2010r zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień harcmistrzyni  dh. phm. Grażynie Orzechowskiej.
5.1.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.12.2010r zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień harcmistrza dh. phm. Marcinowi Zawieja.
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.12.2010 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na  stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Małgorzacie Poskard
5.3.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.12.2010 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na  stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Agnieszce Zając.
5.3.3. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.12.2010 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na  stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Małgorzacie Rycąbel.

 
Czuwaj!

hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz