Rok po zjeździe – zbiórka władz i komendatów

W listopadzie mija rok od I Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP. Z tej okazji na specjalnej zbiórce, organizowanej przez Radę Chorągwi, spotkają się członkowie władz chorągwianych – Rady Chorągwi, Komendy Chorągwi, Chorągwianej Komisji Rewizyjnej i Chorągwianego Sądu Harcerskiego, a także komendanci hufców.

Podczas zbiórki, która odbędzie się 26 listopada w Nysie, zostanie podsumowany ostatni rok pracy chorągwi, realizacja Programu Rozwoju Chorągwi, przedyskutowane zostaną bieżące działania i plany.

W imieniu Przewodniczącego Rady Chorągwi zapraszamy do udziału w zbiórce członków wszystkich władz oraz komendantów hufców.



Druhny i Druhowie,
W listopadzie mija rok od I Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP, na którym postawiliśmy sobie ambitne cele.
Zapraszam wszystkich członków Rady Chorągwi, Komendy Chorągwi, Chorągwianej Komisji Rewizyjnej i Chorągwianego Sądu Harcerskiego na zbiórkę podsumowującą pierwszy rok pracy naszej Chorągwi.


Jestem przekonany, że takie spotkanie jest potrzebne.
Na zbiórce zapoznamy się z sytuacją finansową Chorągwi – zostanie przedstawiona realizacja Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2010 – 2014; zapoznamy się ze stanem organizacyjnym Chorągwi po zjazdach hufców.
Podyskutujemy nad wszystkimi ważnymi sprawami dotyczącymi naszej Chorągwi.


Na zbiórkę, za pośrednictwem Komendy Chorągwi, zapraszam komendantów opolskich hufców.

Zbiórka odbędzie się 26 listopada 2011 r. /sobota/ o godz. 10.00 w Nysie – Collegium Medicum PWSZ przy ul. Ujejskiego 12.  Przewiduję, że potrwa do godz. 15.00. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się KH ZHP Nysa. O szczegółach zostaniecie, Druhny i Druhowie, powiadomieni do 20.11.2011 r.

Druha komendanta, Druhów przewodniczących Chorągwianej Komisji Rewizyjnej i Chorągwianego Sądu Harcerskiego, proszę o przekazanie mojego zaproszenia członkom: KCH i komendantom hufców, ChKR i ChSH.

Czuwaj.
Przewodniczący Rady Chorągwi

hm. Adam A. Czarnołęski

Dodaj komentarz