Rezygnacja z VAT! BARDZO ISTOTNA ZMIANA.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku Chorągiew Opolska ZHP zrezygnowała ze statusu podatnika podatku VAT.
Oznacza to między innymi zaprzestanie wydawania faktur vat z tytułu wpłat dotyczących działalności statutowej.
Tym samym od dnia 1 stycznia br. wystawiane są przez wszystkie jednostki terenowe oraz Komendę Chorągwi tylko i wyłącznie rachunki nie zawierające vat.

W przypadku wpłat częściowo dokonanych w roku 2012 dotyczących składki zadaniowej z tytułu uczestnictwa w rajdach, zimowiskach lub innych działaniach statutowych, wystawiane będą za nie faktury vat zgodnie z obowiązującą w Chorągwi Opolskiej instrukcją. Data ich wystawienia będzie zgodna z datą wpływu środków do hufców lub chorągwi.


UWAGA!
Wszelkie płatności dokonane od dnia 1 stycznia br. będą dokumentowane tylko i wyłącznie rachunkami.
Może to oznaczać w niektórych przypadkach wystawienie faktury vat za wpłaty w roku 2012 i rachunku za wpłaty dokonane w roku 2013.


W związku z z powyższym od dnia 1 stycznia 2012 zmianie uległą również instrukcja przyjęta uchwałą nr 45/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 29.12.2011 w sprawie zatwierdzenia zasad obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w Chorągwi Opolskiej ZHP.

Dodaj komentarz