Rezygnacja Skarbnika

Druhny i Druhowie!

W dniu 1 kwietnia, w trakcie zbiórki Komendy Chorągwi, Druhna hm. Irena Bryła złożyła rezygnację z funkcji Skarbnika Chorągwi Opolskiej ZHP oraz członka komendy, uzasadniając ją powodami osobistymi.

Rezygnacja została przyjęta uchwałą Komendy Chorągwi nr 13/I/2011 z dnia 1 kwietnia 2011.

W imieniu swoim oraz całej komendy, składam Druhnie serdeczne podziękowania za olbrzymi wkład i zaangażowanie, włożone w pracę na rzecz chorągwi.

W najbliższym czasie podjęte zostaną działania na rzecz uzupełnienia składu komendy. Informacja dotycząca wyboru nowego skarbnika zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu odpowiedniej uchwały przez komendę chorągwi.

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz