Rekomendacja kandydata do RN
Zakończona została procedura wspólnego wyboru kandydata Chorągwi Opolskiej ZHP do Rady Naczelnej ZHP.

Zgodnie z zaproponowanymi zasadami, w głosowaniu wzięli udział:

1. Delegaci

2. Członkowie Rady Chorągwi

3. Komendanci hufców

4. Komenda Chorągwi

Zgłoszony został jeden kandydat – hm. Jacek Kaflowski

W głosowaniu spośród 23 osób mających według ustalonych zasad prawo głosu, wzięło udział 17 instruktorów. 14 osób poparło zgłoszoną kandydaturę, 3 osoby były przeciw.

Tym samym Chorągiew Opolska ZHP będzie rekomendować jako kandydata do Rady Naczelnej hm. Jacka Kaflowskiego.

Dodaj komentarz