Rada postanowiła

pwd. Sebastian Matuszewski - przewodniczący Rady Chorągwi Opolskiej ZHPW dniu 11 maja 2010r Rada Chorągwi Opolskiej na swoim pierwszym posiedzeniu w tym roku, podjęła trzy uchwały:
 

  1. Uchwała nr 1/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP
  2. Uchwała nr 2/2010 w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2010
  3. Uchwała nr 3/2010 w sprawie terminarza zjazdów nadzwyczajnych hufców oraz zjazdu chorągwi w 2010 roku (po reasumpcji z dnia 22 czerwcva 2010 r.)

Dodaj komentarz