Przekazanie chorągwi

 

W dniu 9 lutego nastąpiło przekazanie chorągwi przez ustępujące władze nowo wybranej komendzie .
Po stronie władz ustępujących przekazania dokonali hm. Irena Bryła i hm. Krzysztof Pędziwiatr. Przyjęcia w imieniu nowej komendy dokonali hm. Artur Ośko i hm. Irena Bryła.
Wskazane zostały wszystkie zobowiązania i należności chorągwi oraz kilka spraw do pilnego załatwienia.

Szczegółowa informacja zostanie przekazana komendantom hufców oraz Radzie Chorągwi.
Przekazanie nastąpiło w obecności hm. Grzegorza Woźniaka – członka GK ZHP oraz hm. Leszka Sroki – przedstawiciela Rady Chorągwi.

Dodaj komentarz