Przed Zjazdem – kalendarz wyborczy i materiały zjazdowe

Komenda Chorągwi zwołała na dzień 31 maja 2014 roku Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP.

W ciągu najbliższego miesiąca odbędą się zjazdy hufców w celu wyboru delegatów na zjazd chorągwi. Trwają inne przygotowania do Zjazdu, w tym opracowanie sprawozdań zjazdowych, innych dokumentów oraz prace nad Programem Rozwoju Chorągwi na lata 2014-2018. Poniżej publikujemy rozkaz Komendy Chorągwi z informacją o zwołaniu zjazdu, kalendarz wyborczy chorągwi oraz ankietę kandydata do władz chorągwi. Pozostałe dokumenty i materiały zjazdowe będą sukcesywnie publikowane również w tym miejscu.


Kalendarz wyborczy chorągwi:

– do dnia 17 kwietnia 2014 – zwołanie nadzwyczajnych zjazdów hufców zgodnie z Uchwałą Komendy Chorągwi nr 95/I/2014 (zjazdy hufców muszą być zwołane uchwałą Komendy Hufca i opublikowane w rozkazie Komendanta Hufca na najpóźniej 21 dni przed terminem zjazdu).

– do dnia 7 maja 2014 – odbycie nadzwyczajnych zjazdów hufców (min. na 14 dni przed zjazdem informacja o: terminie, miejscu zjazdu, proponowany porządek obrad, inne materiały zjazdowe i projekty uchwał dostarczone uczestnikom zjazdu z głosem decydującym).

– do dnia 11 maja 2014 – zgłaszanie kandydatów na funkcję komendanta chorągwi (zgłoszenia powinny być dokonywane do komendanta chorągwi na adres opolska@zhp.pl lub na adres biura chorągwi – decyduje data wpłynięcia – przez uczestników zjazdu chorągwi z głosem decydującym, z dołączeniem pisemnej zgody kandydata).

– do dnia 8 maja 2014 – przekazanie do Biura Zjazdu projektów uchwał wnoszonych na III Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP (dokumenty powinny być przekazane na adres opolska@zhp.pl lub na adres biura chorągwi – decyduje data wpłynięcia – przez uczestników zjazdu chorągwi z głosem decydującym).

– 31 maja 2014 – III Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP.


Rozkaz Komendanta Chorągwi L2/2014 z dn. 2.04.2014 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi L3/2014 z dn. 16.04.2014 r.

Ankieta kandydata do władz chorągwi

Projekt regulaminu obrad Zjazdu

Projekt harmonogramu Zjazdu

Sprawozdanie Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP za lata 2010-2014

Sprawozdanie Rady Chorągwi za lata 2010-2014

Sprawozdanie z działalności Chorągwianego Sądu Harcerskiego za lata 2010-2014

Sprawozdanie z działalności Chorągwianej Komisji Rewizyjnej wer. 1*

* Sprawozdanie ChKR (wer. 1) zamieszczone jest w kształcie przekazanym przez Komisję w dniu 17.05.2014 dla zachowania terminu z zastrzeżeniem, iż jest to materiał przed wprowadzeniem poprawek.

Sprawozdanie z działalności Chorągwianej Komisji Rewizyjnej wer. 2**

** Sprawozdanie ChKR (wer. 2) zamieszczone jest w kształcie przekazanym przez Komisję w dniu 19.05.2014 w wersji po poprawkach.

Projekt Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2014-2018

Projekt uchwały o koordynacji RPH w Chorągwi Opolskiej

2 myśli na temat „Przed Zjazdem – kalendarz wyborczy i materiały zjazdowe

  1. Da się go odczytać w osobnym poście, w którym jest tylko sam rozkaz, a tu faktycznie nie było dodanego linka. Poprawiłam.

Dodaj komentarz