Protektorat Prezydenta RP

pwd. Sławomir BernasPrezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 25 maja br. obejmie honorowy protektorat nad organizacjami harcerskimi w Polsce oraz poza jej granicami. Uroczysta ceremonia rozpocznie się o godz. 17:00 apelem na dziedzińcu Placu Belwederskiego w Warszawie. Następnie odbędzie się wspólny kominek harcerski, podczas którego prezydent wygłosi gawędę.


Zobacz serwis informacyjny: www.zhp.pl/protektorat
Objęcie honorowym protektoratem to wyraz uznania dla działań organizacji harcerskich i ich misji wychowawczej. Otrzymanie takiego tytułu ma swoją długoletnią tradycję sięgającą czasów II Rzeczpospolitej. Marszałek Józef Piłsudski, dziękując harcerzom za ich zaangażowanie i pomoc w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po raz pierwszy objął ruch harcerski protektoratem. Ten zwyczaj kontynuowali prezydenciII Rzeczpospolitej – Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki, a po roku 1989 – Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński.


W uroczystościach związanych z objęciem honorowym protektoratem wezmą udział reprezentacje Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia „Harcerstwo” (Białoruś), Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Stowarzyszenia Harcerskiego i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE.


Źródło: www.zhp.pl

Dodaj komentarz