Projekt zmian w systemie stopni instruktorskich

 

Przedstawiamy do konsultacji projekt zmian w Systemie Stopni Instruktorskich.
Zmiany, które chcemy wprowadzić, wynikają głównie z przyjęcia przez Radę Naczelną ZHP w czerwcu 2010 r. dokumentu „System pracy z kadrą w ZHP”.

Zasadnicze zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • – wprowadzenia ułatwień i usunięcia barier w zdobywaniu stopnia przez kandydatów na instruktora, ZANIM obejmą funkcję drużynowego (np. przez przybocznych),
  • – dostosowania systemu do zdobywania stopni przez osoby przychodzące do organizacji w wieku dorosłym,
  • – osadzenia próby przewodnikowskiej w działalności drużyny/gromady,
  • – wprowadzenia kursów pwd/phm/hm, jako elementów próby (uczestnictwo w kursach realizuje część obecnych wymagań).

 
 
Wprowadzone zostały również zmiany wychodzące na przeciw uwagom, zgłaszanym przez komisje stopni instruktorskich, związanym z trudnościami w interpretacji poszczególnych zapisów Systemu.

Został również dodany rozdział precyzujący potwierdzanie stopni instruktorskich u osób powracających do organizacji.

Na wszelkie uwagi i komentarze czekamy do dnia 28.02.2011r. pod adresem csi@zhp.pl
 

Pozdrawiam!
hm. Wiesław Laskowski
Przewodniczący Komisji Programowej RN ZHP


Projekt nowego regulaminu
Stary regulamin z naniesionymi zmianami

Dodaj komentarz