Pozwolenie na akcję zarobkową 30 DSH FENIKS

Informujemy o wydaniu zgody na przeprowadzenie akcji zarobkowej dla
30 DSH „Feniks” z Hufca Opole-miasto – zgoda nr 7/2012.

Działania prowadzone będą w Opolu w dniach 17-18.11 oraz 24-25.11 br.

Przypominamy, iż do prowadzenia akcji zarobkowej przez jakąkolwiek jednostkę organizacyjną z Chorągwi Opolskiej ZHP wymagana jest zgoda komendanta chorągwi. Prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki ZHP bez stosownego zezwolenia jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i komenda chorągwi nie ponosi za nią odpowiedzialności.

Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do zgłoszenia, przeprowadzenia oraz rozliczenia akcji zarobkowej.

Instrukcja dot. zasad prowadzenia akcji zarobkowych

Załącznik nr 1 – zgłoszenie_akcji_zarobkowej
Załącznik nr 2 – zestawienie dziennej sprzedaży
Załącznik nr 3 – rozliczenie_akcji_zarobkowej

Dodaj komentarz