Poszerzenie listy uczestników zbiórki wyborczej

Po rozpatrzeniu odwołań w sprawie dotyczących posiadania czynnego prawa wyborczego na zbiórkę Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP, która odbędzie się w dniu 7 września 2013 r. w Opolu, komendanci hufców zdecydowali o poszerzeniu list uczestników posiadających prawo głosu.


Listę uczestników zbiórki wyborczej poszerzono:
– w Hufcu Brzeg o jedną osobę – rozkaz L.6/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
– w Hufcu Praszka o jedną osobę – rozkaz L.9/2013 z dnia 18 sierpnia 2013 r

Pełna lista uczestników obejmuje obecnie 177 osób z dziewięciu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP.

Dodaj komentarz