Poszerzenie listy osób z czynnym prawem wyborczym – decyzje komendanta chorągwi

Po rozpatrzeniu wniosku odwoławczego w trybie określonym Uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 75/XXXVI z dnia 3 marca 2013 roku – Ordynacja Wyborcza ZHP, komendant chorągwi wydał decyzje w sprawie potwierdzenia posiadania czynnego prawa wyborczego na zbiórce wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP, instruktorów z Hufca Opole-miasto dla hm. Jacka Kaflowskiego oraz pwd. Marka Łabudzińskiego.
Pełna lista uczestników na dzień 23 sierpnia 2013 roku obejmuje obecnie 179 osób z dziewięciu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP.

Decyzja nr 3/I/08/2013

Decyzja nr 4/I/08/2013