Posiedzenie ChKR

Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej zwołuje w trybie pilnym posiedzenie ChKR na dzień 10 czerwca o godzinie 16:00 w pomieszczeniach Komendy Chorągwi.
Przedmiotem obrad komisji będzie:
– wniosek dotyczący unieważnienia wyborów delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP podczas Zbiórki Wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP.

– rozpoczęcie kontroli prawidłowości przeprowadzenia Zbiórki Wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 25.05.
– bieżące sprawy organizacyjne.

Dodaj komentarz