Porządki w drużynach!

EwidencjaFilarem działalności każdego Hufca i Chorągwi są dobrze działające, prowadzone zgodnie z zasadami metodycznymi, gromady, drużyny i kręgi.

Po dokonaniu analizy stanów osobowych komendę chorągwi bardzo zaniepokoił stan podstawowych jednostek organizacyjnych działających w Chorągwi Opolskiej. W niektórych przypadkach zagraża on działalności poszczególnych środowisk.

Dlatego Komenda Chorągwi w dniu 6 marca br. podjęła uchwałę dotyczącą konieczności uporządkowania struktury oraz stanów podstawowych jednostek organizacyjnych we wszystkich hufcach z Chorągwi Opolskiej ZHP.

Do dnia 30 marca br. komendy hufców mają obowiązek:

 1. Dokonać analizy stanów osobowych w podstawowych jednostkach organizacyjnych w oparciu o zapisy w Ewidencji ZHP oraz konsultacje z drużynowymi (szefami jednostek).
 2. Doprowadzić do aktualizacji przez drużynowych (szefów jednostek) danych osobowych w Ewidencji ZHP, dotyczących wszystkich gromad, drużyn i kręgów.
 3. W przypadku stwierdzenia, po aktualizacji danych, stanów osobowych jednostek (biorąc pod uwagę osoby z przydziałem służbowym oraz przynależnością) poniżej wskazanych ilości osób:

1)      dla gromad zuchowych, drużyn harcerskich i starszoharcerskich  – 9 osób + drużynowy

2)      dla drużyn wędrowniczych – 6 osób + drużynowy

3)      dla kręgów – 4 osoby

rozwiązać te jednostki rozkazem Komendanta Hufca.

 1. W przypadku stwierdzenia, po aktualizacji danych, stanów osobowych jednostek (biorąc pod uwagę osoby z przydziałem służbowym oraz przynależnością) wyższych, niż ilości osób wskazanych w pkt. 3, jednak niższych, niż wymagane właściwą instrukcją dot. drużyn, gromad i kręgów,  zlecić drużynowym (szefom jednostek) wdrożenie planów naprawczych, zmierzających do uzupełnienia stanów osobowych, tak aby dawały możliwość prawidłowego i zgodnego z zasadami metodycznymi działania. Przeprowadzenie planów naprawczych należy zakończyć nie później, niż do dnia 29 czerwca 2015 r.

Po upłynięciu wskazanych wyżej terminów komenda chorągwi dokona ponownej analizy Ewidencji ZHP i na jej podstawie, w razie wystąpienia niezgodności z zasadami obowiązującymi w ZHP, przekaże właściwym komendantom hufców polecenie dotyczące koniecznych do podjęcia działań.

Wszyscy drużynowi powinni otrzymać wsparcie dotyczące ewidencji od komendantów hufców lub administratorów danych przez nich upoważnionych.

Wsparcia dla komend hufców udzielać będzie phm. Przemysław Spaczek – członek komendy chorągwi ds. organizacyjnych – organizacyjny@opolska.zhp.pl

Ewentualne problemy techniczne drużynowi mogą zgłaszać również bezpośrednio na podany powyżej adres email.

EWIDENCJA – zestawienie jednostek z Chorągwi

2 myśli na temat „Porządki w drużynach!

 1. czy chorągiew nie ma już innych problmów niż wcinanie się w drużyny?

 2. Czuwaj!
  Druhu Chorągiew nie wcina się w drużyny. A jeśli już druh to za takie uznaje to na pewno nie mamy zamiaru zaszkodzić. Dla przykładu w uchwale zapisano minimum 9 osób + drużynowy, przy czym w instrukcji GK „Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej” widnieje zapis o 16 osobach minimum, przy szczególnych przypadkach za zgodą komendanta hufca mowa jest o 12 osobach. Dodatkowo cała akcja ma też na celu „uporządkowanie” danych drużynowych wraz z rozszerzeniem ich o dane kontaktowe w ewidencji.
  Jeśli chodzi o inne problemy Chorągwi to przypominam, że od 31 maja 2014 Komenda Chorągwi liczy sobie 6 członków, przy czym każdy z nas odpowiada za dany obszar.
  Mam nadzieję, że sytuacja stałą się klarowniejsza dla druha. Jeśli jednak ma druh jeszcze wątpliwości to zachęcam do kontaktu mailowego (organizacyjny@opolska.zhp.pl).

Dodaj komentarz