Ponowne wybory delagatów na Zjazd ZHP – 7 września br. w Opolu

Rada Chorągwi po rozpatrzeniu złożonego do niej wniosku, uchwałą z dnia 11 czerwca 2013 r. unieważniła zbiórkę wyborczą z dnia 25 maja 2013 r.

Powodem jej unieważnienia było złamanie procedury wyborczej.

Rada Chorągwi swoją uchwałą  zwołała ponowną zbiórkę wyborczą rejonu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 7 września 2013 r. w Opolu.

Jednocześnie komendanci hufców zostali zobowiązani do ponowne wydanie rozkazów z aktualną listą  osób z czynnym prawem wyborczym oraz ich publikacji zgodnie z zasadami określonymi w ordynacji wyborczej ZHP.


Rada Chorągwi  określiła procedurę przygotowania do nowej zbiórki wyborczej w tym:

 1. Unieważniała zbiórkę wyborczą Chorągwi Opolskiej ZHP, która odbyła się w Opolu w dniu 25 maja 2013 r.
 2. Zwołała zbiórkę wyborczą  Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 7 września 2013 r.  o godz. 11.00  w Opolu, w celu wybrania 4 delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP.
 3. Zobowiązała Komendanta Chorągwi do podania w rozkazie informacji o terminie i miejscu zbiórki wyborczej do dnia 31 lipca 2013 r.
 4. Zobowiązała komendantów hufców do ogłoszenia w rozkazach listy osób uprawnionych do udziału w zbiórce do dnia 10 sierpnia 2013 r.

7 myśli na temat „Ponowne wybory delagatów na Zjazd ZHP – 7 września br. w Opolu

 1. według mnie zbiórka powinna być powtórzona z tą samą lista osób uprawnionych do głosowania bez żadnych aktualizacji. Jeżeli ktoś na dzień pierwszej zbiórki nie spełniał wymogów formalnych nie powinien brać udziału w powtórzonej. To samo tyczy się listy kandydatów na delegatów nie powinna być rozszerzona. Ale to już kwestia rady aby zbiórka była powtórzona w takim samym stanie jak pierwsza.

 2. Druhu Rafale,

  niestety Komendanci Hufców nie spełnili swojego obowiązku związanego z opublikowaniem swoich rozkazów w taki sposób zgodnie z dokumentami ZHP by instruktorki i instruktorzy mogli się odwołać gdy ich nazwisko nie znalazło się w odpowiedniej grupie czynne czy biernie prawo wyborcze. Z tego co wiem to było kilkoro takich instruktorów, którzy nie mogli w ciągu 7 dni się odwołać, a na stronach internetowych hufców tylko rozkaz Hufca Kędzierzyna-Koźla został opublikowany. Myślę, ze my instruktorzy powinniśmy „dopilnować” naszych komendantów Hufców by wszystko było zgodne ze strony formalnej by nie było już potrzeby ingerencji w decyzje Zbiórki wyborczej innych ciał Chorągwi.

 3. Druhu Leszku sam byłem jednym z pominiętych w rozkazach i jakoś za wszelką cenę nie chcę aktualizować. Sami nie dopilnowaliśmy tego przed zbiórką więc teraz nie mamy prawa ubiegać się o wpisanie. Wniosek był jeden o powtórzenie zbiórki ze względu na złamanie procedury wyborczej, a nie niedociągnięcia i zaniedbania komendantów hufców. Więc moim zdaniem powinna się zbiórka odbyć z tą samą listą uczestników bez aktualizacji. Zresztą jak by się nie odbyła to ważne byle była uczciwa nie jak ostatnia.

 4. Druhu Leszku, jeszcze Nysa opublikowała rozkaz na stronie hufca. A jeżeli instruktor się odwołał od tego rozkazu i na jego odwołanie Komenda Hufca nie podjęła żadnego stanowiska to co w takim przypadku. Myślę, że 7 września na zbiórce można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie zbiórki ze względów, że Komendanci Hufców nie dopełnili swoich obowiązków i co w takim przypadku? Znowu zbierze się Rada Chorągwi i unieważni zbiórkę. Chyba lepiej żeby Komendanci Hufców poprawili swoje błędy i zbiórka się odbyła bo jeszcze się okaże, że Chorągiew Opolska nie będzie miała delegatów na zjazd :)

 5. Rozumiem Twoją myśl Druhu. Rada Chorągwi przyjęła zgodnie ze swoimi uprawnieniami taki tryb i procedury zwołania powtórzonej zbiórki i tak będzie ona przeprowadzona. Druh nie odczuwał potrzeby wzięcia udziału w Zbiórce, ale inni instruktorzy tak. Myślę, że warto zastanowić się: Dlaczego do takich sytuacji dochodzi? Co jest tego przyczyną? I czy na przyszłość można im zaradzić w dobie wszechobecnej komputeryzacji?

 6. Druhu Rafale wniosek był o unieważnienie zbiórki a jeżeli coś się unieważnia to nie można tego powtórzyć. I to jest nowa zbiórka wyborcza, którą trzeba zwołać nowymi rozkazami.

 7. nigdzie nie stwierdziłem ze nie mam zamiaru wziąć udziału w zbiórce i jeśli mam okazje to na pewno tym razem z niej skorzystam. Co do wniosku o unieważnienie to znam jego treść i podstawę. Zgadzam się ze stwierdzeniem dh. Bochena ze lepiej żeby komendanci poprawili swoje błędy, niestety to nie zmienia mojego zdania w temacie dalej uważam ze listy nie powinny być aktualizowane bo powinna być powtórzona zbiórka ze stanem z 25 maja. Nie neguje decyzji Rady szanuje ja co nieznaczny ze w pełni się muszę z nią zgadzać.

Dodaj komentarz