Podyskutujmy przed Zjazdem!

 

Nadszedł czas, abyśmy wspólnie przeanalizowali ponad 2-letnią działalność naszej Chorągwi. Postarajmy się przyjrzeć poszczególnym obszarom jej funkcjonowania oraz wyciągnąć wnioski, które przybliżą nas do stworzenia Opolskiej naszych marzeń. Czy jesteśmy dziś w stanie powiedzieć, że spełnia ona nasze oczekiwania?

  

Dzisiaj publikujemy dokument, który  należy potraktować jako wstęp do merytorycznej dyskusji – pomiędzy władzami, instruktorami oraz wszelkimi innymi osobami zaangażowanymi w pracę na rzecz Chorągwi Opolskiej. Został przygotowany przez instruktorów z różnych hufców. Chcielibyśmy aby całość dyskusji skupiła się na zawartości dokumentu a nie jego autorach. Stąd też podpisujemy się pod nim jako „Zespół Instruktorski”. Liczymy na aktywną dyskusję instruktorów z wszystkich środowisk Chorągwi Opolskiej ZHP. Być może, że mylimy się w ocenie stanu obecnego. Być może w 2014 roku chorągiew powinna wyglądać inaczej. Jesteśmy otwarci na uwagi i zmiany w końcowej wersji dokumentu.

Dla łatwiejszej wymiany opinii uruchomione zosstały:

 

 

profil na facebooku

 

 

 

 

 – strona internetowa

 

 

 

 

 

forum internetowe ( w przygotowaniu)

 

 

 

Do dzieła! Zróbmy to wspólnie.
Zespół Instruktorski

Dodaj komentarz