Podróż do Itaki – kurs przewodnikowski 2014!

Druhny i Druhowie!
Już teraz zapraszamy na kolejną edycję chorągwianego kursu przewodnikowskiego. Wspólnie udajmy się w „Podróż do Itaki” i odkryjmy nieznane lądy!

Termin kursu: 22 – 28.02.2014 r.
Miejsce kursu: Schronisko w Wieszczynie
Koszt kursu: już od 125 zł***

Warunki uczestnictwa w kursie:
1. Wiek 16 lat (rocznikowo)
2. Złożone Przyrzeczenie Harcerskie

3. Opłacone składki członkowskie za rok 2013, potwierdzone w Ewidencji ZHP
4. Zaktualizowane, pełne i zgodne z informacjami zawartymi w ankiecie aplikacyjnej – dane umieszczone w Ewidencji ZHP.


*** PROMOCJA
Całkowity koszt kursu wynosi 400 zł.

100 zł dofinansowuje Komenda Chorągwi.

Jeśli jednak Komenda Hufca dofinansuje uczestnictwo w kursie w kwocie 125 zł, Komenda Chorągwi ze swojej strony zwiększy swoje dofinansowanie kursu o dodatkowe 50 zł!

Wówczas odpłatność uczestnika będzie wynosiła tylko 125 zł!

Termin zgłoszeń upływa 30 stycznia.

Limit miejsc jest ograniczony. Kurs przewidziany jest dla nie więcej niż 20 uczestników.

Pierwszeństwo przyjęcia na kurs mają osoby zgłoszone i zakwalifikowane do dnia 15 stycznia 2014 r.

Od dnia 15 stycznia (na pozostającej wolne miejsca) pierwszeństwo w przyjęciu  na kurs będą miały osoby z otwartą próbą przewodnikowską.

Wpłat należy dokonywać dopiero po zakwalifikowaniu na kurs.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres ksztalcenie@opolska.zhp.pl

Komendant kursu: phm. Małgorzata Lenartowicz BOKK

Ankieta aplikacyjna na kurs

Dodaj komentarz