Po Zjeździe w Praszce


Zakończył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Praszka.

Kadra hufca podsumowała działalność hufca od początku trwania kadencji, dokonała oceny pracy komendy za ostatnie dwa lata, przedyskutowała najważniejsze kierunki w dalszej działalności hufca.

Zjazd podjął również decyzję w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy hufca za pierwszą połowę kadencji.
Na wniosek Hufcowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium:
– pwd. Agnieszce Nowałce – komendantce hufca
– phm. Grzegorzowi Nowałce – z-cy komendanta hufca
– pwd. Łukaszowi Furmańskiemu – skarbnikowi hufca
– pwd. Justynie Misiek – członkowi komendy
– pwd. Monice Adamczyk – członkowi komendy

Zjazd nie udzielił absolutorium hm. Tadeuszowi Rakowi i podjął decyzję o wygaszeniu jego mandatu w komendzie hufca.

Dodaj komentarz