Po Zjeździe w Krapkowicach

Odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP w Krapkowicach.

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób z czynnym prawem wyborczym, 2 z biernym prawem wyborczym oraz 4 obserwatorów.

Po przedstawieniu sprawozdań komendanta, skarbnika oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zjazd przyjął wszystkie dokumenty.
Zjazd udzielił również absolutorium komendantowi hufca oraz pozostałym członkom komendy hufca.

dh hm Adam Mazguła- komendant Hufca ZHP Nysa, jako przedstawiciel  chorągwi przedstawił uczestnikom zjazdu opinię komendanta chorągwi o naszym hufcu. Władze oceniają pracę hufca w ciągu ostatnich dwóch lat dobrze, nie mniej jednak istnieje kilka rzeczy, które musimy poprawić.

pwd. Angelika Zawieja

Dodaj komentarz