Po Zjeździe w Głubczycach – nowe władze wybrane

WP_20131126_005


Zakończył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Głubczyce. Na wniosek Komendanta Chorągwi Zjazd wypełniał również zadania Zjazdu Nadzwyczajnego w zakresie wyboru komendanta i komendy hufca.

Obecni na Zjeździe dokonali podsumowania ostatnich dwóch lat jego pracy oraz określili najważniejsze kierunki działań do podjęcia w najbliższym czasie.

Zjazd wybrał nowym komendantem hufca phm. Katarzynę Mojzyk.W pierwszej części Zjazd podjął decyzję w sprawie absolutorium dla poprzedniej komendy. Zjazd udzielił absolutorium komendantowi hufca hm. Ryszardowi Kańtochowi (zrezygnował w maju br.) oraz wszystkim członkom komendy.

Dodaj komentarz