Po Zjeździe Choragwi

20 listopada 2010 r. odbył się Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP w celu wyboru nowej Komendy Chorągwi oraz  zatwierdzenia programu rozwoju chorągwi na lata 2010- 2012.
 
Podczas Zjazdu było obecnych 25 delegatów spośród 31 uprawnionych do głosowania.

Zjazd wybrał władze Chorągwi Opolskiej oraz zatwierdził Program Rozwoju Chorągwi na lata 2010-2012.

 
 

Zjazd wybrał Komendę Chorągwi w składzie:


 1. hm.  Artur Ośko –  komendant chorągwi
 2. hm. Elżbieta Pojasek – Ośko – z-ca komendanta
 3. hm. Irena Bryła – skarbnik
 4. phm. Magdalena Lenartowicz – cz. komendy ds. programowych


Zjazd wybrał Radę Chorągwi w składzie:


 1. hm. Adam Czarnołęski – przewodniczący
 2. phm. Grażyna Orzechowska – wiceprzewodnicząca
 3. pwd. Justyna Misiek – sekretarz
 4. pwd. Agnieszka Nowałka
 5. phm. Mariusz Sputo
 6. phm. Beata Malajka
 7. hm. Leszek Sroka
 8. pwd. Radosław Dunaj
 9. pwd. Andrzej Siwiec


Zjazd wybrał Komisję Rewizyjną w składzie:


 1. hm. Krzysztof Pędziwiatr – przewodniczący
 2. hm. Halina Łukasiewicz – z-ca przewodniczącego
 3. hm. Robert Nowak – z-ca przewodniczącego
 4. phm. Tadeusz Rak
 5. pwd. Rafał Pawluś – sekretarz


  Zjazd wybrał Chorągwiany Sąd Harcerski w składzie:
 1. hm. Grzegorz Kluczny – przewodniczący
 2. hm. Zbigniew Kawecki – z-ca przewodniczącego
 3. hm. Tadeusz Bezwerchny
 4. hm. Jolanta Kobylarska
 5. hm. Stefan Michaliszyn
 6. hm. Józef Pajor
 7. hm. Danuta Sokołowska – sekretarz
 8. hm. Stanisław Wojtasik
 9. hm. Bogusław Wojtuś


Gratulujemy wszystkim wybranym oraz życzymy dużo satysfakcji ze wspólnie realizowanej pracy na rzecz naszej chorągwi.

Program Rozwoju Chorągwi na lata 2010-2012.

Dodaj komentarz