Po zbiórce Rady Chorągwi

W dniu 26 maradarca 2012 roku odbyła się zbiórka Rady Chorągwi. Obecnych było 8 członków Rady.


Rada postanowiła ponownie rozpatrzeć podjętą Uchwałę nr3/2012. Po dyskusji Rada odrzuciła wniosek phm. Mariusza Sputo o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP. /3głosy za, 4 głosy przeciw wnioskowi/ i podjęła Uchwałę nr 4.


Następnie, Rada Chorągwi Uchwałą nr 5 zatwierdziła wygaśnięcie mandatu członka Rady pwd. Andrzeja Siwca i dokonała wyboru w skład Rady pwd. Dawida Garczarka z Hufca ZHP Namysłów.

W zbiórce wzięli udział: z-ca Naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budzyński, Komendant Chorągwi i członkowie Komendy Chorągwi, Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Chorągwianego Sądu Harcerskiego.


Następna zbiórka Rady odbędzie się 23 kwietnia 2012 r.


W programie:

1. Zatwierdzenie planu pracy Chorągwi na 2012 r. w tym plan kształcenia.

2. Zmiany w Regulaminie Rady.


Do pobrania:

Uchwała nr 4/2012 Rady Chorągwi z dnia 26 marca 2012r.

Uchwała nr 5/2012 Rady Chorągwi z dnia 26 marca 2012r.

Sekretarz Rady

pwd. Justyna Misiek

1 myśl na temat “Po zbiórce Rady Chorągwi

Dodaj komentarz