Po zbiórce Rady Chorągwi

radaW dniu 26 listopada 2012 r. odbyła się XIII zbiórka Rady Chorągwi Opolskiej ZHP.

W zbiórce uczestniczyło pięcioro członków Rady. Nieobecnych było czworo członków, z czego troje zostało usprawiedliwionych.


1. Rada wysłuchała informacji Komendanta Chorągwi:

– o przebiegu tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej w 2012 r. – nastąpił wyraźny wzrost liczebny uczestnictwa w obozach i koloniach oraz innych formach wypoczynku.

– z realizacji programu poprawy finansów Chorągwi – cele założone w tym programie będą osiągnięte pod  koniec 2012 r.

– o przekazaniu informacji oraz pieniędzy z 1% podatku za 2011 r. do wskazanych przez podatników jednostek.

– w sprawie kondycji organizacyjnej i finansowej opolskich hufców ZHP, w szczególności o sytuacji w hufcach Brzeg, Niemodlin i Praszka.

2. Próbowano zapoznać się ze stanem realizacji Uchwały nr 2/2012 Rady Chorągwi z dnia 16.02.2012 w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej w 2012 r. Ze względu na brak sprawozdania z realizacji uchwały, Rada postanowiła nie podejmować stanowiska w tej sprawie.

3. We wspólnej dyskusji z członkami Komendy Chorągwi wypracowano założenia do planu operacyjnego w 2013 r. Rada podejmie uchwałę w sprawie określenia kierunków działania Chorągwi na 2013 r. w terminie do 15.12.2012 r.

4. Rada postanowiła, że na kolejnej zbiórce, która odbędzie się już w 2013 r. przeanalizuje realizację swoich uchwał i stanowisk podjętych od początku bieżącej kadencji.

Dodaj komentarz