Po zbiórce Rady Chorągwi

rada

W dniu 18 czerwca 2012 r. w biurze Komendy Chorągwi odbyła się zbiórka Rady Opolskiej Chorągwi ZHP. Obecnych było sześcioro członków Rady; troje nieobecnych usprawiedliwionych.

W dniu 18 czerwca 2012 r. w siedzibie Chorągwi w Opolu odbyła się zbiórka Rady Chorągwi Opolskiej ZHP. Obecnych było sześcioro członków Rady;  troje nieobecnych-usprawiedliwionych.

1. Rada rozpatrzyła sprawozdania finansowe Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2011 i zatwierdziła je Uchwałą nr 7/2012.

2. Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności członków Komendy Chorągwi w 2011 r. i na wniosek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Rada podjęła Uchwałę nr 8/2012, którą udzieliła absolutorium następującym członkom KCh:

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

hm. Arturowi Ośko – komendantowi chorągwi,

hm. Elżbiecie Pojasek – Ośko – zastępczyni komendanta chorągwi,

phm. Marii Magdalenie Pobóg – Lenartowicz – członkini komendy ds. programowych

za okres od 01.01.2011 r. do 01.04.2011 r.

hm. Irenie Bryła – skarbniczce chorągwi

za okres od 04.04.2011 r. do 31.12.2011 r.

Tomaszowi Gryczka – skarbnikowi chorągwi

3. Dotychczasowy przedstawiciel Chorągwi Opolskiej w Radzie Naczelnej ZHP hm. Maciej Bandurski zrezygnował z mandatu członka Rady. Rada Chorągwi swoją Uchwałą nr 9/2012 wystąpiła z wnioskiem do Rady Naczelnej o wybranie w skład Rady hm. Krzysztofa Pędziwiatra /podstawa – § 68 pkt 2 Statutu ZHP/.

4. Rada ustaliła, że spotka się na następnej zbiórce w miesiącu październiku 2012 r. Zbiórka będzie poświęcona planom operacyjnym naszej chorągwi na 2013 r. Wynika to ze Strategii ZHP zatwierdzonej na lata 2012 – 2017 przez XXXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP.Przewodniczący Rady Chorągwi

hm. Adam  A. Czarnołęski

Dodaj komentarz