Po zbiórce kadry w Brzegu

WP_000566W sobotę w Wieży Ciśnień w Brzegu – nowej siedzibie Hufca – odbyło się spotkanie Komendy Chorągwi oraz kadry Hufca Brzeg. Poświęcone było ono trudnej sytuacji hufca w ostatnim czasie oraz jego perspektywom na przyszłość. Podczas blisko 3-godzinnej dyskusji, uczestnicy zastanowili się nad dawnym i obecnym stanem hufca, jego najpoważniejszymi problemami, możliwościami rozwoju oraz ograniczeniami w tym zakresie. Instruktorzy wspólnie z KCh rozmawiali o konieczności przyjęcia współodpowiedzialności za dalsze funkcjonowanie Hufca przez całe jego środowisko. Za szczególnie istotne zostało uznane znalezienie rozwiązań prowadzących do wzrostu liczebnego hufca (w tym ilości jednostek) i praca z kadrą w tym zakresie, oraz wypracowanie sposobów finansowania działalności hufca. W najbliższym czasie kadra Hufca Brzeg ma szczegółowo zastanowić się nad wizją działania hufca w przyszłości, tak aby móc wypracować konkretne rozwiązania w poszczególnych obszarach.

Dodaj komentarz