Po XVI Zbiórce Rady Chorągwi

W dniu 21 listopada 2013 r. odbyła się XVI zbiórka Rady Chorągwi.
Obecnych było 5 członków Rady. Pozostali usprawiedliwieni.
W zbiórce uczestniczyli także: hm Artur Ośko – Komendant Chorągwi, hm Magdalena Lenartowicz – z-pca Komendanta i hm Halina Łukaszewicz – z-pca Przewodniczącego ChKR

Rada zapoznała się z działalnością OPOLSKA.BIZ sp. z o.o.

Następnie oceniono realizację kierunków działania Chorągwi w 2013 r. i podjęto Uchwałę nr 4/2013 w tej sprawie.

Komendant chorągwi zapoznał Radę z aktualną sytuacją finansową Chorągwi i z realizacją II etapu planu naprawy finansów Opolskiej Chorągwi ZHP na lata 2011 – 2014.
Ze względu na opóźniające się przekazywanie przez hufce planów operacyjnych na 2014 r. Rada, określenie kierunków działania Chorągwi na 2014 r. przesunęła na zbiórkę, która odbędzie się w styczniu 2014 r.
Sprawy organizacyjne:
1. Przyjęto rezygnację z  członkostwa w Radzie dh phm Sputo Mariusza jednocześnie dziękując mu za aktywne działanie w Radzie. Uzupełnienie składu Rady nastąpi na najbliższej zbiórce Rady.
2. Rada odstąpiła od wyboru kandydata do Rady Nadzorczej OPOLSKIEJ. BIZ sp z o.o.
3. Ustalono, że następna zbiórka Rady Chorągwi odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014 r.

Dodaj komentarz