Po Nadzwyczajnym Zjeździe Chorągwi

Wczoraj w Wieszczynie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi, zwołany w celu wprowadzenia zmian w składzie komendy chorągwi lub jej wielkości oraz przyjęcia Programu Rozwoju Chorągwi.

Delegaci z hufców: Nysa, Namysłów, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Głubczyce i Opole-Miasto zapoznali się z analizą obecnej sytuacji chorągwi oraz przyjęli Program Rozwoju Chorągwi do roku 2014.


Bazą do dyskusji był poprzedni dokument (zaplanowany wcześniej na 4 lata, ostatecznie przyjęty w 2010 roku tylko do roku 2012), do którego wprowadzone zostały poprawki, wynikające z aktualnej oceny sytuacji w chorągwi i perspektyw dla jej rozwoju.

Tekst jednolity Programu Rozwoju Chorągwi przyjęty podczas Zjazdu dostępny jest tutaj (wprowadzone poprawki zaznaczone są kolorem zielonym).

Decyzją Zjazdu zmniejszona została również wielkość składu komendy chorągwi z 4 do 3 osób.

Podczas Zjazdu wręczone zostały ponadto odznaczenia: Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (przyznany jeszcze w 2004 roku, jednak dotychczas nie wręczony) dla hm. Roberta Nowaka oraz Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (przyznany w 2011 roku) dla hm. Joanny Moskal.

Dodaj komentarz