Po III zbiórce Rady Chorągwi

W dniu 1 marca 2011 roku odbyła się III Zbiórka Rady Chorągwi. Obecnych członków Rady sześcioro, pozostali usprawiedliwieni. Zaproszeni goście dh.dh. komendant chorągwi hm. Artur Ośko i skarbnik chorągwi hm. Irena Bryła, przedstawili projekt budżetu Chorągwi na 2011 rok. Rada Uchwałą nr 3/2011 zatwierdziła budżet Chorągwi na 2011 rok, który po stronie przychodów zamyka się kwota 994 256,00 zł i kosztów 974 256,00 zł, w tym należne składki dla GK ZHP w wysokości 23 702,40 zł, co daje kwotę 950 553,00 zł. Podjęto dyskusję dotyczącą projektów uchwał Rady Naczelnej ZHP przygotowanych na jej posiedzenie w dniach 5-6.03.2011. Rada w swym stanowisku zaaprobowała opłatę certyfikacyjną, z tym, że proponuje odwrócenie proporcji w przekazywaniu opłat do hufca, chorągwi i GK. Wyraziła sprzeciw, co do zbierania jednorazowej składki na pokrycie długów ZHP. Uznała proponowane zmiany w systemie zdobywania stopni instruktorskich za idące w dobrym kierunku. To stanowisko zostało przekazane przedstawicielowi naszej Chorągwi w Radzie Naczelnej ZHP hm. Maciejowi Bandurskiemu.

Dodaj komentarz