Po II zbiórce Rady Chorągwi

W dniu 15 lutego 2011 roku odbyła się II Zbiórka Rady Chorągwi. Na zbiórce obecnych było sześcioro członków Rady; pozostali usprawiedliwili swoja nieobecność. W zbiórce uczestniczyli goście dh.dh. komendant chorągwi hm. Artur Ośko i członkini Komendy Chorągwi phm. Magdalena Lenartowicz.
Rada Uchwałą nr 2/2011 zatwierdziła kierunki działania Chorągwi na 2011 rok.
Wyraziła też swoją opinię na temat przejęcia nieruchomości w Byczynie. Rada nie widzi takiej potrzeby. Po zapoznaniu się z planami Chorągwi: pracy i kształcenia na 2011, Rada zaaprobowała te plany. Jednocześnie stwierdziła, że w planie kształcenia jest mało form skierowanych do drużynowych. Następnie Rada wysłuchała sprawozdania Dh. Leszka Sroki z przekazania spraw Chorągwi oraz zapoznała się z protokołem przekazania. Protokół przedstawił Dh Artur Ośko.

Dodaj komentarz