Oświadczenie dla mediów w sprawie rozwiązania Hufców Strzelce Opolskie i Prudnik

Środowiska harcerskie Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego przechodziły niedawno bardzo trudne chwile. Dzięki wysiłkowi całej kadry oraz przy wsparciu władz samorządowych z całego województwa udało się na nowo odbudować samodzielną strukturę opolskiego harcerstwa.

Teraz przed nami kolejne wyzwania. Musimy sprawić, by Chorągiew Opolska była nie tylko harcerską wspólnotą, ale też sprawnie, dynamicznie działającą jednostką, potrafiącą sprostać swym zadaniom. Nadszedł czas podejmowania decyzji, często niełatwych. Nigdy nie jest łatwe dokonywanie zmian dotyczących organizacji, która wpisała się na stałe w historię naszego regionu.

 

Pamiętać musimy, że naszym podstawowym zadaniem jest wspieranie działalności gromad zuchowych i drużyn harcerskich prowadzących działalność wychowawczą na wsiach i w miastach na terenie całego województwa. Potrzebują one silnego wsparcia, które zapewnić mogą silne hufce. Hufce obejmujące, jeśli jest taka potrzeba, swoim zasięgiem teren więcej niż jednej gminy. Takie, które będą w stanie sprawnie wypełniać swoje zadania, stworzyć jednostkom harcerskim odpowiednie warunki do pracy wychowawczej. Będące również partnerem władz samorządowych na obszarze swojego działania.

Niestety hufce w Strzelcach Opolskich i Prudniku nie były w stanie samodzielnie wywiązać się z tego zadania. Mając na uwadze dobro harcerzy i instruktorów z tych środowisk, zadecydowaliśmy o likwidacji obu hufców a ich członkom proponujemy włączenie do struktur hufca Kędzierzyn-Koźle lub Krapkowice i Nysa lub Głuchołazy.

Delegaci I Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP, mając na uwadze dobro całego opolskiego harcerstwa, przyjęli Program Rozwoju Chorągwi na lata 2010-2012, wskazujący kierunki niezbędnych zmian. Zmian, mających zapewnić rozwój harcerstwa w każdej gminie województwa opolskiego. Musimy mieć świadomość, że będą to również zmiany trudne, często bolesne, ale niezbędne dla budowy prężnie działającego harcerstwa. Takiego, które da szanse przeżywania wspaniałych chwil dzieciom i młodzieży zrzeszonym w ZHP, wychowującego ludzi kreatywnych, a w przyszłości liderów swoich środowisk.

 

hm. Artur Ośko
komendant chorągwi

Dodaj komentarz