Opolska.biz sp. z o.o.

Z dniem 1 marca 2012 roku zarejestrowany został podmiot gospodarczy, którego 100% udziałowcem jest Chorągiew Opolska ZHP.  Wyodrębnianie  działalności gospodarczej poza działalność statutową jest zgodne z kierunkami wytyczonymi dla całego Związku Harcerstwa Polskiego.
Opolska .biz sp. z o.o. rozpoczyna działalność od 26 marca 2012 roku.  Spółka jest odpowiedzialna za obsługę wszelkich działań gospodarczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne z Chorągwi Opolskiej ZHP.
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o współpracy ze składnicą harcerską 4 Żywioły w zakresie sprzedaży artykułów harcerskich, głównie umundurowania. Dla zuchów, harcerzy, instruktorów oraz jednostek organizacyjnych z Chorągwi Opolskiej przygotowane zostaną specjalne warunki rabatowe.
W kolejnych miesiącach będą zawierane kolejne umowy o współpracy handlowej dające naszym członkom  specjalne warunki zakupu miedzy innymi sprzętu turystycznego i materiałów biurowych.
Wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane poprzez wkrótce uruchomioną stronę www.opolska.biz

Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS 0000412276

Zarząd spółki:

  1. Tomasz Gryczka – prezes zarządu
  2. Magdalena Lenartowicz – wiceprezes zarządu

Rada Nadzorcza:

  1. Artur Ośko – przewodniczący rady
  2. Adam Czarnołęski
  3. Krzysztof Pędziwiatr

Dodaj komentarz