Odszedł na wieczną wartę


Pod koniec stycznia br. odszedł na wieczną wartę śp. dh hm. Kazimierz Lewandowski, wieloletni instruktor dawnego Hufca ZHP w Kluczborku.

Poniżej prezentujemy sylwetkę dh. Kazimierza.


Św. Pamięci dh. hm Kazimierz Lewandowski urodził się w 1939 r. w Warszawie i od najmłodszych lat związany był z harcerstwem. W okresie od 1950 r. związany był z ziemią kluczborską i od tego czasu tu w Kluczborku prowadził swoją działalność. Realizował swoją pasję na niwie harcerstwa poświęcając się mu bez reszty.
W latach 60 był współtwórcą powstałego Szczepu Harcerskiego “WAGANCI” przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Przyszłość” w Kluczborku. Niemal od samego początku, aż do końca istnienia Szczepu był jego komendantem. Szczep działał bardzo prężnie, drużyny działały na wielu poziomach – zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Działały także drużyny wodniackie. Szczep wyróżniał się swoją działalnością w środowisku jak i w kraju. Członkowie drużyn Szczepu brali czynny udział w wielu przedsięwzięciach takich jak: pomoc osobom starszym, udział w przeglądach Piosenki Harcerskiej, udział w Manewrach Techniczno-Obronnych, przeglądach Zespołów Kolędniczych, Regatach na Jeziorze Turawskim.
Od początku lat 70 był członkiem Rady Hufca a potem Komendy Hufca ZHP w Kluczborku. Jako członek Komendy wyróżniał się swoją pracą na rzecz dzieci i młodzieży. Przez kilka lat pełnił także funkcję z-cy Komendanta Hufca do spraw organizacyjnych. Przez szereg lat był przewodniczącym Referatu Harcerskiego. Często brał udział w wypoczynku zimowym i letnim harcerzy pełniąc funkcję komendanta obozów letnich i zimowisk. Przez kilka lat był członkiem Rady Chorągwi ZHP w Opolu, oraz członkiem Sądu Harcerskiego.
Za swoją długoletnią instruktorską działalność wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany. Odznaczony był Brązowym Krzyżem Związku Harcerskiego, Srebrną Odznaką Chorągwi Opolskiej, Odznaką Zasłużony Opolszczyźnie, Odznaką “Przyjaciel Dzieci”.
Wierzymy, że odchodząc na Wieczną Wartę pozostanie na wiele lat w pamięci w środowisku kluczborskim.

CZUWAJ !

Instruktorzy dawnego Hufca Kluczbork

Dodaj komentarz