Odpowiedzialność ku przyszłości! Wspólnie dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego

Odpowiedzialność ku przyszłości! Wspólnie dla dobra Związku Harcerstwa PolskiegoW dniu 24 maja 2011 r. Przewodniczący ZHP, Naczelnik ZHP, Przewodnicząca CKR ZHP oraz Przewodniczący NSH, a także wszyscy komendanci chorągwi ZHP podjęli decyzję o zwróceniu się do członków Związku Harcerstwa Polskiego z apelem o dobrowolną wpłatę na poczet spłaty zobowiązań ZHP. (tu czytaj całość apelu)
W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami burzliwej dyskusji o obowiązkach członków ZHP względem organizacji, wielokrotnie w jej trakcie podnoszono argument dobrowolności i wzajemności oddziaływań o charakterze pozytywnym, przeciwstawiając te cechy metody harcerskiej charakterowi przymusu wynikającego z uchwał władz ZHP. Wskazywano na potrzebę wzbudzenia wśród harcerzy i instruktorów poczucia solidarnej odpowiedzialności za nasze stowarzyszenie.

Dziś mamy okazję odpowiedzieć na apel przedstawicieli władz ZHP w tym właśnie duchu.
Nikt nie przymusza do wykonania ciężkiego obowiązku, nikt nie argumentuje za jego ważkością.
Dziś możemy z poczucia stanowienia o naszym Związku uczynić gest prawdziwie wymierny – możemy wesprzeć organizację w celu jej oddłużenia.

Druhny i Druhowie!
Daję słowo, że przekazane środki zostaną wydatkowane zgodnie z ideą „uchwały 80″. Żadna z przekazanych złotówek nie zostanie przeniesiona na inny rachunek bankowy, a całość zebranych funduszy posłuży wykupieniu komercyjnych weksli inwestycyjno – terminowych oraz spłacie zobowiązań publicznoprawnych.
Dlatego też, nie proponuję nowej akcji promocyjnej. Skorzystajmy z istniejącego rozgłosu „akcji 80″, jednak tym razem z pozytywnym wydźwiękiem.
Po raz kolejny pokażmy, że w harcerstwie nie ma przedsięwzięć zbyt trudnych do realizacji i nie ma kłopotów zbyt zawiłych, aby je pozytywnie rozwiązać.

Moi Drodzy, gorąco Was namawiam do poparcia apelu i do aktywnego włączenia się w „akcję 80″!

hm. Lucjan Budzyński, skarbnik ZHP

Dodaj komentarz