Obowiązkowe szkolenie kwatermistrzów form HAL i skarbników hufców

W miniony weekend w Wieszczynie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla kwatermistrzów form letniego wypoczynku oraz konsultacje dla skarbników hufców.

Przeszkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich kwatermistrzów obozów i jest warunkiem zarejestrowania formy letniego wypoczynku w bieżącym roku.

Obowiązkowe są również konsultacje dla wszystkich skarbników hufców i warunkują one zakres posiadanych przez komendantów i skarbników hufców pełnomocnictw w zakresie gospodarowania majątkiem hufca.

Skarbnicy hufców mają obowiązek odbyć konsultacje w terminie do końca sierpnia br. Ich przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie chorągwi lub we właściwym hufcu. O kontakt w tej sprawie proszę na adres email opolska@zhp.pl.