Nowe zasady rejestracji form wypoczynku dzieci i młodzieży

Informujemy, że Komenda Chorągwi ustaliła nowe zasady rejestracji form wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rejestracji podlegają  wszelkie formy wypoczynku organizowane w czasie wakacji letnich, ferii zimowych oraz przerw świątecznych – w kraju i zagranicą. Wypoczynek należy zgłosić w  komendzie chorągwi najpóźniej na 28 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

Zasady rejestracji HAL i HAZ,  informacje, wzory formularzy można pobrać bezpośrednio:  TUTAJ

Dodaj komentarz