Nowe zasady działania drużyn i kręgów specjalnościowych

Informujemy, że w dniu 17 lipca br. Główna Kwatera ZHP przyjęła Instrukcję tworzenia  i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 września 2015 r. zastąpi 8 dotychczasowych regulacji. Z dniem 1 września br. tracą moc Uchwały Głównej Kwatery ZHP:

– nr 36/2002 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie regulaminu „Kryteria działania Harcerskiej Grupy Ratowniczej”,
– nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji gromady zuchowej oraz drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej,
– nr 44/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia instrukcji organizacjii zasad działania kręgów instruktorskich, starszyzny i seniorów,
– nr 129/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. – Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego,
– nr 163/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji finansowej drużyny”,
– nr 181/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmianw „Instrukcji finansowej drużyny”,
–  nr 185/2005 z dnia 16 czerwca 2005 ws. zatwierdzenia „Zasad organizacji zajęć, szkoleń, treningów i zawodów o charakterze strzeleckim w ZHP”,
– nr 57/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.

Nowa instrukcja została opracowana w ramach przeprowadzanej w ZHP „opcji zero” – zgodnie ze Strategią Rozwoju ZHP na lata 2012-2017. Zespół ds. opcji zero konsultował projekt z szerokim gronem instruktorskim.

Dokument w fazie konsultacji został wysłany:

– władzom naczelnym,
– wszystkim chorągwiom,
– wszystkim zespołom szczebla centralnego,
– 40 gromadom i drużynom wszystkich grup metodycznych,
– 20 gromadom i drużynom specjalnościowym,
– 20 gromadom i drużynom Nieprzetartego Szlaku,
– 7 kręgom akademickim,
– 18 kręgom instruktorskim,
– 10 kręgom starszyzny,
– 10 kręgom seniorów,
– 15 klubom specjalnościowym,
– 23 szczepom,
– 7 związkom drużyn,
– 30 hufcom.

O szczegółach konsultacji można przeczytać na stronie www.opcjazero.zhp.pl.

Dodaj komentarz