Nominacje do RDPP wręczone – działania przed nami

W dniu dzisiejszym w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Nominacje otrzymali członkowie Rady, wybrani na nową, dwuletnią kadencję – w tym hm. Magdalena Lenartowicz, reprezentantka Chorągwi Opolskiej ZHP.

Podczas posiedzenia wybrano także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady. Przewodniczącą RDPP została Pani Barbara Kamińska – członkini Zarządu Województwa, zaś wiceprzewodniczącym Pan Daniel Podobiński – reprezentant Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Funkcję sekretarza Rady pełnić będzie p. Dorota Piechowicz-Witoń z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.


W trakcie pierwszego spotkania starano się wypracować zasady działania na najbliższe dwa lata i określić zagadnienia, które Rada chciałaby podjąć. Priorytety w działaniach na nadchodzącą kadencję będą dyskutowane również podczas najbliższego spotkania. Do zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach stosowania ustawy, w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, programów współpracy samorządu województwa z organizacjami, wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, należących do kompetencji województwa, wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa opolskiego, rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

Dodaj komentarz