Nieruchomości w Chorągwi Opolskiej.

W dniu 23 kwietnia br. w Warszawie przeniesiona została notarialnie własność nieruchomości znajdujących się na terenie województwa opolskiego. Przekazującym była GK ZHP a przyjmującym Chorągiew Opolska ZHP.

Akt notarialny został podpisany:
– w imieniu Chorągwi Opolskiej ZHP przez hm. Artura Ośko – komendnata chorągwi oraz druha Tomasza Gryczka – skarbnika chorągwi,

– w imieniu GK ZHP przez hm. Lucjana Brudzińskiego – skarbnika ZHP oraz hm. Grzegorza Woźniaka – członka GK ZHP.

Przeniesiona została własność nieruchomości:

1. Harcówki i magazynu w Krapkowicach
2. Domu Harcerza wraz z magazynami  w Namysłowie
3. Domu Harcerza w Byczynie.

Nieruchomość w Krapkowicach pozostanie w zarządzie Hufca Krapkowice, nieruchomość w Namysłowie w zarządzie Hufca Namysłów. Dom Harcerza w Byczynie pozstanie w zarządzie Komendy Chorągwi

Dodaj komentarz