Niemodlin – czas na zmiany

Dziś w Niemodlinie odbyła się druga część spotkania, poświęconego przyszłości hufca. Wzięła w nim udział kadra hufca oraz Komenda Chorągwi w pełnym składzie.

Po długiej dyskusji określone zostały warunki działania hufca w najbliższych miesiącach oraz najważniejsze kierunki oparcia planu naprawczego hufca, który zostanie przedłożony przez władze hufca w najbliższym czasie.

Efekty pierwszych działań naprawczych zostaną po raz kolejny podsumowane pod koniec grudnia 2012 r. Do tego czasu kadra niemodlińskiego środowiska zobowiązała się do unormowania najważniejszych kwestii, związanych z funkcjonowaniem hufca.

Dodaj komentarz