Nie przestawaj myśleć!

Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie”.

Oto jedna z wielu myśli twórcy ruchu skautowego. Tak jak wszystkie pozostałe, pomaga nam dziś ona obrać właściwy kierunek naszego scoutingu.

Niech będzie on radosny i przyjazny wszystkim tym, na których promieniuje, bo przyjaźń i braterstwo to fundament naszego ruchu. To nieodłączna część każdego ludzkiego istnienia. Bo ludzie, potrzebują innych ludzi.
Dziś Dzień Myśli Braterskiej – nie przestawajmy więc myśleć. O braterstwie, służbie i współpracy. O drugim człowieku.

Niech to będą nasze tegoroczne życzenia z okazji naszego wspólnego wielkiego święta. Niech obiegną cały i świat. Oby nasze trwanie w myśli sprawiło, że pozostawimy ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy.

Czuwaj!

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP

Dodaj komentarz