Nazdwyczajny Zjazd Hufca K-Koźle

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP uchwałą nr 84/I/2013 z dnia 05.09.2013 r.

zwołała na dzień 5 października br. Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle 2013 roku. Zjazd odbędzie się w siedzibie Hufca Kędzierzyn-Koźle.
Celem Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca jest:
– Wybór komendanta i komendy hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
– Wykonanie zadań Zjazdu Sprawozdawczego Hufca określonych § 49 Statutu ZHP

Rozkaz L.7/ 2103 z dnia 6 września 2013 r.

Dodaj komentarz