Nasze strony www

wwwx Zachęcam wszystkich administratorów stron internetowych hufców, szczepów, drużyn do przeczytania ogłoszenia instruktora ds. internetu Chorągwi Opolskiej. Informacje tam zamieszczone z pewnością pomogą Wam w podjęciu pierwszych kroków związanych z założeniem strony internetowej środowiska. W obecnej formie ogłoszenie to przyjmuje charakter informacyjny.1. Hufce
1.1. Przestrzeń na serwerze
Każdy hufiec w Chorągwi Opolskiej ma prawo do korzystania z przestrzeni serwerowej chorągwi. Pojemność dla każdego hufca wynosi 100mb.

1.2. Domeny zhp.pl
Każdy hufiec w Chorągwi Opolskiej ma prawo do korzystania z domeny hufiec.zhp.pl (przykład: nysa.zhp.pl). Warunkiem korzystania z domeny jest korzystanie z powierzchni serwerowej chorągwi.

1.3. Baza MySQL
Chorągwiany Zespół ds. Internetu udostępnia chętnym hufcom bazę MySQL.

1.4. Strony internetowe
Każdy hufiec w Chorągwi Opolskiej ma prawo skorzystać z pomocy Chorągwianego Zespołu ds. Internetu w sprawie tworzenia stron internetowych. Rodzaj pomocy będzie uwzględniany indywidualnie do każdego przypadku. Wszystkie prośby będą rozpatrzone.

1.4.1. Wymagania stron internetowych
Każdy hufiec ma obowiązek doprowadzić swoją stronę internetową do takiego stanu, w którym będzie ona spełniała wymagane minimum narzucone przez Wydział Promocji Głównej Kwatery. Wymagania są podane na stronie wydziału: http://promocja.zhp.pl .

2. Drużyna, szczep, związek drużyn
1.1. Przestrzeń na serwerze
Każda drużyna, każdy szczep, związek drużyn w Chorągwi Opolskiej ma prawo do korzystania z przestrzeni serwerowej chorągwi. Pojemność dla każdej z wymienionych jednostek wynosi 50mb. Warunkiem skorzystania z przestrzeni serwerowej jest wniosek wysłany z adresu @zhp.pl .

1.2. Domeny zhp.pl
Każda z wymienionych jednostek w Chorągwi Opolskiej ma prawo do korzystania z domeny jednostka.hufiec.zhp.pl (przykład: swit.nysa.zhp.pl). Warunkiem korzystania z domeny jest korzystanie z powierzchni serwerowej chorągwi.

1.3. Baza MySQL
Chorągwiany Zespół ds. Internetu udostępnia chętnym jednostkom bazę MySQL.

1.4. Wymagania stron internetowych
Każdy jednostka ma obowiązek doprowadzić swoją stronę internetową do takiego stanu, w którym będzie ona spełniała wymagane minimum narzucone przez Wydział Promocji Głównej Kwatery. Wymagania są podane na stronie wydziału: http://promocja.zhp.pl .

Dodaj komentarz