Nagany dla instruktorów

W związku ze stwierdzonymi przez Komendę Chorągwi nieprawidłowościami związanymi z organizacją wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle i podjętą przez Komendę Chorągwi uchwałą nr 83/I/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji wyjazdu w czasie HAL przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle,

komendant chorągwi podjął decyzję o ukaraniu naganą oraz zakazem pełnienia funkcji związanych z organizacją HAL i HAZ do dnia 31 sierpnia 2014 phm. Piotra Łeśko oraz pwd. Joanny Niezgody.

Komenda chorągwi ze szczególną uwagą podchodzi do procedury organizacji i przeprowadzania form letniego i zimowego wypoczynku. Bardzo prosimy wszystkich komendantów hufców oraz wszystkich organizatorów wypoczynku w ramach HAL i HAZ o bardzo staranne podchodzenie do swoich obowiązków. Bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez nas form powinno mieć najwyższy priorytet w naszych działaniach.

decyzja nr 1/I/08/2013

decyzja nr 2/I/08/2013

Dodaj komentarz