Nadzwyczajny Zjazd ZHP zakończony

10 marca zakończył się 37 Nadzwyczajny Zjazd ZHP. 144 delegatów od rana podejmowało decyzje o zmianach w tekście statutu ZHP.

Wśród uczestników Zjazdu byli delegaci z Chorągwi Opolskiej ZHP: hm. Artur Ośko, hm. Leszek Sroka i phm. Dariusz Kosakowski.

Po trzymiesięcznej przerwie dokończono pracę związane ze zmianami statutu ZHP.
W trakcie obrad dokonano wielu drobnych zmian porządkujących statut ale również zaakceptowano kilka istotnych spraw w tym:


propozycję, by w komendach wszystkich szczebli pracował instruktor odpowiedzialny za program i kadrę a także zmianę kompetencji Rad Chorągwi i Rady Naczelnej ZHP oraz Chorągwianych Komisji Rewizyjnej oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej. Tak w przypadku władz chorągwi, jak i na szczeblu centralnym ocena i akceptacja budżetu i finansów przechodzi z rad do komisji rewizyjnych.
Nie przegłosowano między innymi zmian w tekście Prawa Harcerskiego, nie wprowadzono zapisów związanych z realizacją Strategii ZHP, nie zmieniono zasad dotyczących kadencyjności oraz nie wprowadzono możliwości osobowości prawnej dla Hufców.
Przyjęte zmiany wchodzą w życie z dniem 10 marca 2012 roku.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.zjazd.zhp.pl

Dodaj komentarz