Nadzwyczajny Zjazd w Opolu


Za nami pierwsza część Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Opole-Miasto, którego celem było wybranie władz hufca. W instruktorskim gronie toczyły się dyskusje dotyczące pracy hufca w przyszłości. Instruktorzy są w trakcie wypracowywania wspólnej wizji hufca oraz sposobu jego funkcjonowania.

Zjazd zdecydował o przerwaniu obrad do dnia 20 kwietnia, w celu umożliwienia przeprowadzenia szerszych konsultacji w sprawie planu rozwoju hufca przez kandydatów na funkcję komendanta.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono bowiem dwóch kandydatów na funkcję komendanta: hm. Leszka Srokę oraz hm. Jacka Kaflowskiego. Druh Leszek Sroka zgodził się na kandydowanie, zaś Druh Jacek Kaflowski nie wyraził na razie zgody, uzasadniając, że potrzebuje jeszcze trochę czasu na domknięcie spraw związanych z opracowywaniem planu rozwoju hufca oraz organizacją komendy oraz deklarując kandydowanie w późniejszym terminie w razie powodzenia tych działań.

Dodaj komentarz