Na Intercamp jako IST? Czemu nie?!


Intercamp 2015 w Nysie to nie tylko fantastyczny rycerski program dla patroli. To również ogromne przedsięwzięcie logistyczne i programowe i szczególna szansa dla opolskich wędrowników i kadry, by zdobyć nowe międzynarodowe doświadczenia również od tej drugiej strony!

Bądźmy wspólnie gospodarzami naszego Intercampu, pokażmy nasz region i chorągiew z jak najlepszej strony, podejmijmy skautów iście po rycersku!

Jeśli chcecie sprawdzić się w organizacji wielkiego międzynarodowego zlotu, wykorzystać posiadane umiejętności i zdobyć nowe, albo po prostu wziąć udział w tej wyjątkowej imprezie a nie macie możliwości zebrania patrolu – zgłoście się jako IST!!!

IST (International Service Team) to międzynarodowy zespół wolontariuszy, pracujących przy organizacji zlotu. Do wyboru są 3 główne obszary – program, podobozy oraz służba medyczno-porządkowa. Dodatkowo IST z Opolskiej będzie miało możliwość zaangażowania się (po uzgodnieniu z komendą zlotu) w inne obszary, jak sprawy organizacyjne czy promocja.

Zgłoszenia IST przebiegają również za pośrednictwem polskiego kontyngentu i trwają do 31 grudnia 2014 r. – i w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń!!!!

Członkiem IST może zostać każdy pełnoletni członek ZHP, który posługuje się językiem angielskim na poziomie min. B1, ma opłacone składki członkowskie oraz uzyskał pozytywną opinię swojego komendanta hufca oraz pełnomocnika ds. zagranicznych.

Żeby zgłosić się do udziału w zlocie jako IST należy:
Po pierwsze – zaplanować sobie czas już od 21 maja rano (najpóźniej!) do 25-26 maja (w zależności od obszaru).
Po drugie – wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj lub na stronie www.intercamp.zhp.pl (zakładka IST –> Recruitment)
Po trzecie – uzyskać pozytywną opinię komendanta hufca oraz pełnomocnika ds. zagranicznych i przesłać ją na adres zagranica@lodzka.zhp.pl również w terminie do 31 grudnia 2014 r.
Po czwarte – przygotować się na krótką telefoniczną rozmowę w języku angielskim.

Wpisowe dla IST co do zasady wynosi tyle samo, ile dla uczestników, tj. 150 zł w przypadku wpłaty do 31 stycznia (uwaga! szybszy termin niż dla patroli) i 180 zł w przypadku wpłaty do 31 marca, obejmuje jednak dodatkowo również wyżywienie. Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP dofinansuje jednak udział w zlocie IST z naszej chorągwi w wysokości ok. 1/2 wpisowego.

Zapraszamy wszystkich instruktorów i wędrowników z naszej chorągwi do wykorzystania okazji i zdobycia tak wyjątkowych doświadczeń.

Dodaj komentarz