Możliwe wsparcie dla działań Nieprzetartego Szlaku!

Informujemy o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla działań skierowanych do środowisk Nieprzetartego Szlaku.
Środki pozyskać można na przedsięwzięcia organizowane od maja do grudnia 2011 roku.
Mogą być przeznaczone na :
1. Imprezy kulturalne i sportowe
2. Imprezy o charakterze integracyjnym
3. Szkolenia wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi

Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie na adres komendant@opolska.zhp.pl propozycji działań z ich opisem, planowaną ilością uczestników,
zasięgiem ( miasto, powiat, województwo), kosztorysem oraz kontaktem do organizatora z podaniem jego imienia i nazwiska, Tel. i email.

Możliwe jest sfinansowanie 100% poniesionych kosztów w wysokości do 30 000 zł.

Na zgłoszenia czekamy tylko do dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Dodaj komentarz